burjac@ajd.sik.si

Pogoji objavljanja in uporabe

Registracija:

 • Za objavljanje prispevkov se je potrebno registrirati.
 • Avtorji in drugi registrirani uporabniki bodo na spletni strani prikazani z uporabniškim imenom, s katerim se bodo registrirali.
 • Uporabniško ime ne sme vsebovati šumnikov in posebnih znakov.
 • Ob registraciji je potrebno navesti osnovne podatke, ki bodo na voljo izključno uredništvu ter za potrebe obveščanja avtorjev.
 • Posameznik se lahko na spletni strani www.burjac.si registrira le z enim uporabniškim imenom.

Objavljanje prispevkov

 • Spletna stran je namenjena objavljanju kratke proze in poezije.
 • Prispevki naj ne presegajo 20.000 znakov brez presledkov.
 • Po oddaji prispevkov ni več mogoče spreminjati.
 • Oddane prispevke bo pregledalo uredništvo, zaradi tega lahko pred njihovo dejansko objavo na spletišču mine nekaj časa.
 • Objavljena bodo dela, ki bodo ustrezala normativnemu konceptu uredniškega odbora. Zavrnjena bodo besedila, ki imajo žalitvene tendence, ki širijo nestrpnost, pretirano poudarjajo spolne prakse, širijo politično zdraharstvo, žalijo verska čustva in imajo pretirano deviantno vsebino, prav tako niso zaželena besedila s pretiranimi vulgarizmi.
 • Vsi prispevki morajo biti predhodno lektorirani – za morebitne stilske napake in stilske slabosti odgovarjajo avtorji sami. Nelektorirana dela ne bodo objavljena.
 • Za vsebino prispevka odgovarjajo avtorji sami. Avtorji s prispevki izražajo svoja mnenja, ki niso nujno povezana z mnenjem uredništva.
 • Uredništvo si pridržuje pravico, da ne objavi določenega prispevka oziroma brez utemeljitve umakne že objavljen prispevek, ki ni v skladu z uredniško politiko spletišča.
 • O objavi prispevka bodo avtorji obveščeni po elektronski pošti.
 • Prispevki niso honorirani.
 • Zaželeno je, da avtorji na dan objavijo največ en prispevek.
 • V primeru, da registrirani uporabniki kršijo pravila, jim administrator spletišča lahko blokira dostop.

Avtorske pravice

 • Avtor z oddajo prispevka jamči, da gre za njegovo izvirno avtorsko delo. Kot taka so dela zaščitena z zakonom o avtorskih pravicah. Avtorji se strinjajo, da odstopajo avtorsko pravico za objavo na tej strani, ki ima značaj javnega vpogleda.
 • Z oddajo svojega dela daje avtor ne-izključno pravico za objavo avtorskega dela na spletišču burjac.si. Avtorji s svojimi deli še naprej prosto razpolagajo in jih lahko objavljajo tudi kjerkoli drugje.
 • Avtorske pravice se izkazujejo z identiteto na registracijskem obrazcu. Identiteta je varovana po pravnih standardih za varovanje identitet v elektronskem registracijskem postopku.
 • Avtorji lahko dovolijo uredništvu, da njihov prispevek objavi tudi v zvočni obliki, za potrebe slepih in močno slabovidnih bralcev spletišča.
 • Nobenega prispevka s strani burjac.si ni dovoljeno kopirati ali kako drugače razmnoževati brez navajanja vira in avtorstva.

Ocenjevanje prispevkov:

 • Prispevke lahko ocenjujejo samo registrirani uporabniki
 • Uredništvo bo periodično (predvidoma vsake tri do štiri mesece) izpostavilo najboljša besedila po svojem izboru.

Arhiv

Prijava na E-novice