r
  • Za objavljanje prispevkov se je potrebno registrirati.
  • Avtorji in drugi registrirani uporabniki bodo na spletni strani prikazani z uporabniškim imenom, s katerim se bodo registrirali. Uporabniško ime si izberete sami, ne sme pa vsebovati šumnikov in posebnih znakov.
  • Posameznik se lahko na spletni strani www.burjac.si registrira le z enim uporabniškim imenom.
  • Osebni podatki uporabnika bodo na voljo izključno uredništvu.
  • Z registracijo soglašate s pogoji in pravili spletišča burjac.si.
  • Polja označena z * so obvezna. Po izpolnitvi obrazca kliknite na gumb Registracija!
  • Po potrditvi obrazca za registracijo vam bo na e-naslov poslano potrditveno e-sporočilo. Sporočilo bi morali prejeti v zelo kratkem času, če se ne pojavi v vašem nabiralniku vas prosimo, da preverite tudi vsiljeno pošto.

V primeru težav z registracijo nam pišite na: podpora.burjac@ajd.sik.si.