Pogoji objavljanja in uporabe

Registracija:

 • Za objavljanje prispevkov se je potrebno registrirati.
 • Avtorji in drugi registrirani uporabniki bodo na spletni strani prikazani z uporabniškim imenom, s katerim se bodo registrirali.
 • Uporabniško ime ne sme vsebovati šumnikov in posebnih znakov.
 • Ob registraciji je potrebno navesti osnovne podatke, ki bodo na voljo izključno uredništvu ter za potrebe obveščanja avtorjev. Polja, ki jih je potrebno obvezno izpolniti, so označena z *.
 • Posameznik se lahko na spletni strani www.burjac.si registrira le z enim uporabniškim imenom.

 

Objavljanje prispevkov  

 • Spletna stran je namenjena objavljanju kratke proze.
 • Prispevki naj ne presegajo 20.000 znakov brez presledkov.
 • Po oddaji prispevkov ni več mogoče spreminjati.
 • Oddani prispevki bodo pregledani s strani uredništva, zaradi tega lahko pred njihovo dejansko objavo na spletišču mine nekaj časa.
 • Objavljena bodo dela, ki bodo ustrezala normativnemu konceptu uredniškega odbora. Zavrnjena bodo besedila, ki imajo žalitvene tendence, ki širijo nestrpnost, pretirano poudarjajo spolne prakse, širijo politično zdraharstvo, žalijo verska čustva in imajo pretirano deviantno vsebino, prav tako niso zaželena besedila s pretiranimi vulgarizmi.
 • Vsi prispevki morajo biti predhodno lektorirani – za morebitne stilske napake in stilske slabosti odgovarjajo avtorji sami. Nelektorirana dela ne bodo objavljena.
 • Za vsebino prispevka odgovarjajo avtorji sami. Avtorji s prispevki izražajo svoja mnenja, ki niso nujno povezana z mnenjem uredništva.
 • Uredništvo si pridržuje pravico, da ne objavi določenega prispevka oziroma brez utemeljitve umakne že objavljen prispevek, ki ni v skladu z uredniško politiko spletišča.
 • O objavi prispevka bodo avtori obveščeni po elektronski pošti.
 • Prispevki niso honorirani.
 • Zaželeno je, da avtorji na dan objavijo največ en prispevek.
 • V primeru, da registrirani uporabniki kršijo pravila, jim administrator spletišča lahko blokira dostop.

 

Ocenjevanje prispevkov:

 • Prispevke lahko ocenjujejo tudi neregistrirani uporabniki. S posameznega IP-naslova je mogoče prispevek oceniti le enkrat.
 • Uredništvo bo periodično, predvidoma vsake tri do štiri mesece, izpostavilo najboljša besedila po svojem izboru.